Will DMK & AIADMK understand?

உங்கள் சோதனைகளை – சிலுவைகளாக கடந்த சட்ட மன்ற தேர்தலிலும், இந்த நாடாளு மன்ற தேர்தலிலும் நாங்கள் (காங்கிரஸ்) சுமந்துக் கொண்டிருக்கிறோம். தமிழிற்கு – தமிழகத்திற்கு – எங்களது சாதனைகளை – தூக்கி செல்கின்றீர்களே? நியாமா? தர்மமா?(லைக் (LIKE ) செய்கிறவர்கள் தொடர்ந்து பகிரவும்)