UPA or NDA – A Day Dream

2013 வெற்றி மடடுமே தங்களுக்கு 2014 ல் ஆட்சியை கொடுத்து விடும் என்பது பிஜேபி யின் (#FEKU ) வின் பகல் கனவே !

இந்தியாவில் முதல் 6 பெரிய மாநிலங்கள் 291 (52%) பாராளுமன்ற தொகுதிகளையும் – அடுத்த 6 பெரிய மாநிலங்கள்147 (27%) ( இப்போது பிஜேபி வென்ற ம .பி – ராஜஸ்தான் 54 பாராளுமன்ற தொகுதியுடன் ) உட்பட பாராளுமன்ற தொகுதிகளையும் – ஆக 438 (81%) பாராளுமன்ற தொகுதிகளை பெரிய 12 மாநிலங்கள் நிர்ணயிகின்றன.

ஆனால் கடந்த மூன்று தேர்தல்களில் (1999 , 2004, 2009) பிஜேபி சேர்ந்த NDA தொடர்ந்து காங்கிரஸ் தலைமையிலான UPA யை விட அதிக தொகுதிகளை வென்ற போதும் -முதல் 6 பெரிய மாநிலங்களில் UPA விட NDA அதிக பாராளுமன்ற தொகுதிககளை வென்ற 1999 போது மட்டுமே ஆட்சி பிடிக்க முடிந்தது. இந்த 6 பெரிய மாநிலங்களில் NDA விட அதிக பாராளுமன்ற தொகுதிககளை 2004, 2009 வென்ற UPA ஆட்சியை 2004 – 2009 ல் வென்றது.

Off the largest 12 states the alliance UPA or NDA which won the first 6 states is the alliance ( NDA in 1999 & UPA in 2004 & 2009) formed the Government even though consistently NDA won more seats in the next 6 states ( including the MP & Rajasthan).Hence it will only a DAY DREAM if this win will alone gives them entry in 2014 to rule the nation.

ஆகவே இந்த 2013 வெற்றி மடடுமே தங்களுக்கு 2014 ல் ஆட்சியை கொடுத்து விடும் என்பது பிஜேபி யின் (#FEKU ) வின் பகல் கனவே !