Rice exempted from service tax

மக்கள் மகிழ்ச்சியில் – எதிர் கட்சிகள் எரிச்சலில் .
அரிசிக்கு – சர்வீஸ் வரி இல்லை – சிதம்பரம் அறிவிப்பு . அதிகாரிகளின் அறிவிப்பால் ஏற்பட்ட குளறுபடி சரி செய்யப் பட்டது.http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/vote-on-account-2014-rice-exempted-from-service-tax/articleshow/30558351.cms