Is the ADMK government preventing/delaying crop insurance payments to suffering Farmers?

வறட்சியால் வாடும் விவசாயிகளை – மேலும் தவிக்கவிடும் அதிமுக அரசு? மத்திய அரசு கொடுத்த இன்சூரன்ஸ் தொகையை – மாநில அரசின் நிவாரண தொகையாக கணக்கு காட்டி வறுமையில் வாடும் விவசாயிகளை அதிமுக அரசு வஞ்ஜிக்கிறதா? Is the ADMK government preventing/delaying crop insurance payments to suffering Farmers?